5,5 Експедиция „Тигрис“
The Tigris Expedition,

Издание:

Тур Хейердал. Експедиция „Тигрис“

Английска, първо издание

 

Рецензент: Тинко Трифонов

Преводач: Герасим Величков

Редактор: Георги Димитров

Художник: Иван Кенаров

Техн. редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

 

Дадена за набор на 20.IV.1982 г.

Подписана за печат на 24.VI.1982 г.

Излязла от печат месец септември 1982 г.

Печ. коли 24,50. Изд. коли 28,59. УИК 31,18. Цена 4,07 лв.

ЕКП 95362725112409–21–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ПК „Димитър Благоев“ — София