Издание:

Ангел Каралийчев

Юначният българин

 

За начална училищна възраст

Художник: Никифор Русков

Рецензент: Михаил Василев

Редактор: Радка Александрова

Худ. редактор: Кирил Гюлеметов

Техн. редактор: Здравко Божанов

Коректор: Дочка Попова

 

Лит. група V. Формат 8/70/100.

Дадена за печат на 30.VIII.1977 г.

Подписана за печат на 10.X.1977 г.

Излязла от печат на 25.XII.1977 г.

Печ. коли 2,50. Изд. коли 3. Тираж 80 120

21 9537129138/6010–4–77

ДБ–3

ДП „Балкан“ София Цена 0,33 лв.

Български художник. Московска 37, София