Издание:

Лора Паркър. Арабски нощи

ИК „Ирис“, София, 2005

Редактор: Правда Панова

Коректор: Виолета Иванова

ISBN: 9544550716