„Семейството на Паскуал Дуарте“ е първият и може би най-добрият от романите на Села, получил привилегията, съвсем изключителна в историята на литературата ни, да се превърне, и то за най-кратко време, от младежка и борческа книга в класическа творба.

Грегорио Марадьон

Издание:

Камило Хосе Села

Семейството на Паскуал Дуарте

 

Испанска. Първо издание

 

Библиотека „Панорама“. 128-1-98

 

ДИ „Народна култура“ София, ул. „Гаврил Генов“ 4

Лит. група — Художествена. КОД 04 57l4_64

 

Редактор: Стефан Савов

Оформление: Владислав Паскалев

Рисунка: Симеон Венов

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Евдокия Попова

 

Дадена за набор: януари 1980 г.

Подписана за печат: май 1980 г.

Излязла от печат: юли 1980 г. формат 70×90/32.

Печатни коли 11,50.

Издателски коли 6,72. УИК 8,34.

Условни издателски коли 8,34.

 

Цена 0,99 ЛВ.

ДПК „Димитър Благоев“ София, ул. „Ракитин“ 2

 

©Camilo Jose Cela

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE

EDICIONES DESTINO

Consejo de Ciento, 425. Barcelona — 9

Traduction: Teodoro P. Neicov Redaction: Stefan Savov

Editorial NARODNA KULTURA

Sofia 1980