Издание:

Джорджия Боковън. Седем дни след петък

ИК „Слово“, Велико Търново, 1996

Редактор: Елка Тодорова

ISBN: 954–439–427–3