Александър Грин
Блестящият свят

(Разкази. Корабът с алените платна. Блестящият свят)

Разкази

6 Щурманът на „Четирите ветрове“
Штурман „Четырёх ветров“,

0 Играчката
Игрушка,

6 Произшествие на улица „Кучешка“
Происшествие в улице Пса,

0 Остров Рено
Остров Рено,

0 Проливът на бурите
Пролив бурь,

0 Циклон в Равнината на дъждовете
Циклон в Равнине Дождей,

6 Разказът на Бирк
Рассказ Бирка,

0 Позорният стълб
Позорный столб,

5 Животът на Гнор
Жизнь Гнора,

5,7 Блестящият свят
Блистающий мир,

Обяснение на някои морски и други термини

аршин — мярка за дължина, равна на 68,75 см

архщевен — кърмова част на корабния скелет, свързана с гръбнака на кораба

бакборт — лявата страна на кораб

бизан — задна мачта на ветроходен кораб; долно ветрило, издигнато на задната мачта

брамсел — платно на малка мачта

брас — въже, закрепено за краищата на реята, с помощта на което тя се поставя в хоризонтална плоскост

брашпил — скрипец за вдигане на котва

букшприт — наведен стожер на носа на кораб

ватерлиния — черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата; черта на борда на кораб, до която той потъва при пълен товар

верста — стара руска мярка за дължина, равна на 1006 м

гандшпуг — лост за издигане на тежести върху кораба

гафел — наклонено рангоутно дърво, закрепено към мачтата, което служи за разпъване на горната част на ветрилото

гризли — голяма американска сива мечка

грот — долното платно на най-високата мачта на плавателен съд

дюйм — мярка за дължина, равна на 2,5 см

кабелт, кабелтов — морска мярка за дължина от 185,3 м

камбуз — кухня на кораб

клипер — бързоходен тримачтов кораб с платна

клотик — дървена халка, която се поставя на флагщока или на топмачтата и служи за промушване на въжетата, с които се издигат платната или сигналните флагове

клюз — странична дупка в носовата част на борда, през която се спуща котвената верига

ключ — врязаното или оградено с колчета място на лодка, където се крепи веслото при гребане

кнехт — двойни ниски стълбове на палубата на кораб до борда за навиване на въжетата, чрез които корабът се закрепва или примъква до брега

кубрик — жилищно помещение в кораб за екипажа, когато няма каюти

леер — здраво опъната връв или въже, което служи за предпазване от падане на хора от борда

лот — уред за измерване на морската дълбочина и за изучаване на морското дъно

лоция — наука за мореплаването, която се занимава специално с описването на океаните, моретата и реките като плавателни места

макао — вид хазартна игра

маклер — търговски посредник

пилерс — колона, която крепи палубата на кораба

рей, рея — подвижно напречно дърво на мачта, за което се прикрепва корабно платно

рим — халка, за която завързват плавателните съдове на кея

румб — деление от кръга на компаса, съответствуващо на 1/32 част от хоризонта

румпел — ръчка за въртене на кормилото

салинг — площадка върху горния край на стенгата

сажен — стара руска мярка за дължина, равна на 2 м и 34 см

склянка — половин час време; корабен пясъчен часовник

стенга — горната част на мачта, когато последната е висока и се състои от две греди

тимберс — дялана специална греда, която се употребява при корабостроенето

торнадо — силен вятър; циклон

трос — дебело въже, кабел

фал — тънко въже, с което се издига корабно платно, знаме, сигнален флаг и др.

фалин — въже, с което лодката се връзва за кораб или за специални куки на пристанището

фараон — вид хазартна игра

фок — долното право платно на предна корабна мачта

фордевинд — попътен вятър при плаване; плаване на кораб по вятъра

форщевен — носова част на кораб

фрахт — такса за превозване на стока с параход; стока, която се превозва с параход

фунт — мярка за тегло: руски фунт 409,5 грама, английски фунт 453,6 грама; английска парична единица

фут — мярка за дължина, равна на 30,5 см

халс — пътуване на кораб срещу вятъра; въже за разтягане на долния край на корабно платно

хелинг — изкуствено съоръжение до воден басейн, което служи за строителна или ремонтна площадка на кораб

шварт — запасна котва на кораб

шканци — място в средата на палубата на военен кораб, където стават официалните церемонии

шкипер — капитан на търговски кораб

шкот — въже за разпускане на корабни платна и управление на кораба с тях

щаг — въже от върха на мачтата до носа на кораба, което крепи мачтата да не падне назад

щирборд — дясна страна на кораб, гледан от кърмата към носа; десен борд

щуцер — двуцевна ловджийска пушка с голям калибър

Издание:

Александър Грин. Избрани произведения в четири тома. Том I

Блестящият свят

 

Превод от руски

 

Съставител: Жела Георгиева

Художник: Петър Терзиев

Рецензент: Анастасия Цонева

Редактор: Жела Георгиева

Художник: Петър Терзиев

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Мая Лъжева

Код 11 95376 / 6101–3–84

 

с/о Jusautor, Sofia

 

Националност руска. Издателски номер 965. Дадена за набор 20.II.1984 г. Подписана за печат 29.V.1984 г. Излязла от печат 25.VI.1984 г. Формат 1/16 60/90. Печатни коли 24,50. Издателски коли 24,50. Усл. изд. коли 24,49. Цена 2,65 лв.

 

ДИ „Отечество“, София, 1984

ДП „Г. Димитров“, София