Нощта отива си

Със взлом ще вляза там, където не ме пускат

Великденски люляци

Денят дойде

Разцъфнал цвят на роза върху бяла плът

5 Болка…

Усамотението ражда светлина

6 Стоя…

Издание:

Издателство „ЕЛГИ-ШОЕВ“, Русе, 1998

Печат: „АВАНГАРД ПРИНТ“, Русе

Илюстрации: Габриела Цанева

ISBN 954-9836-01-0