Вдън всяко нещо има една риба.

От страх да не изплуваш гола, рибо,

ще те наметна с моя плащ от образи.

Ланса дел Васто

0 Краят на Робинзон Крузо
La Fin de Robinson Crusoé,

6 Амандин или двете градини
Amandine ou deux jardins,

0 Бягството на Палечко
La fugue du petit Poucet,

0 Тристан Вокс
Tristan Vox,

0 Саваните на Вероник
Les suaires de Veronique,

0 Девойката и смъртта
La jeune Fille et la mort,

0 Див петел
Le Coq de bruyère,

Издание:

Мишел Турние. Див петел

Подбор и редакция: Бояна Петрова

Печат СД „Симолини-94“

Предпечатна подготовка — „Рива“

Издателство „Рива“, 2003

ISBN 954-8440-82-2