5 Светицата
La santa,

4,6 Плащат ми да сънувам
Me alquilo para soñar,

4,4 Страх през август
Espantos de agosto,

5,6 Мария дос Прасерес
María dos Prazeres,

4,7 Трамонтана
Tramontana,

5,1 Щастливото лято на госпожа Форбес
El verano feliz de la señora Forbes,

5 Следата от кръвта ти по снега
El rastro de tu sangre en la nieve,

Издание:

Габриел Гарсия Маркес. Дванайсет странстващи разказа

Колумбийска, първо издание

Превод от испански: Майя Илиева, Боряна Цонева

Редактор: Лъчезар Минчев

Художествено оформление: Филип Малеев

Фотограф: Марио Маринов

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Петя Калевска

Дадена за набор октомври 1993 г.

Подписана за печат ноември 1993 г.

Излязла от печат декември 1993 г.

Формат 84X108/32

Печатни коли 13. Издателски коли 10,92 Шрифт Таймс

Издателство „Лъчезар Минчев“, София, 1993 г.

Печат, брошура и подвързия: ДФ „Полиграфически комбинат“, София

ISBN: 954-412-015-7