Сан Антонио
Ал Капоте

(или бЛедна ти е фантазията)

Драги съотечественици, скъпи бЛедни братя и сестри,

В тези смутни времена настоящият шед’йовър на словесната изящност идва тъкмо навреме, за да освежи съсипания от неграмотни управници книжен пазар.

Today, когато политиката отдавна вече не е интересна, гаражната икономика куца и с трите си крака, tomorrow не мяза на светло бъдеще и даже компроматите не носят радост, несравнимият Сан А. влиза във вашия дом и се пъхва в леглото ви. Забравете за мобигардове и бодифони и четете, скъпи съотечественици, нищо, че българският експарламент ви съветваше обратното. Той какво ли свястно ви е посъветвал.

Четете, пичове!

Ползвайте капоти!

Гласувайте за Берю!

„Колибри“

4,7 Ал Капоте
Al Capote,

Издание:

Ал Капоте. Сан Антонио

ИК „Колибри“[1] — първо издание

 

Възпроизвел от френски: Максим Благоев

 

Редактор: Раймонд Вагенщайн

Предпечатна подготовка: „Перфект — Драгомир Янков“

ISBN 954-529-058-7

Печатница „Абагар“, В. Търново

Художествено оформление © Момчил Колчев

Цена 60 лв.

 

San Antonio. Al Capote

© Editions Fleuve Noir, Paris 1992

Colibri Publishers Sofia, 1994


[1] Тази книга да се обложи с 18% дедесе, депесе, дедете, седесе, бесепе, цесека, цекасе, фар, дар, бар, гор и мор. Останалите да гласуват за Берю. — Бел. на политическите сили.