Издание:

П. Ю. Тодоров. Събрани съчинения. Том втори. Драми

 

Редактор: Михаил Неделчев

Художник: Елена Маринчева

Худ. редактор: Стефан Груев

Техн. редактор: Лиляна Диева

Коректор: Добрина Имова

 

Формат 32/84/108; тираж 20113 екз.; печатни коли 24; издателски коли 20,16; уик 20,18; л.г. VI/59; изд. №5363; поръчка № 68/1980 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 7.II. 980 г.; излиза от печат на 30.V.1980 год.

 

ДП „Тодор Димитров“ — София