100 болести, 100 рецепти

(Народен лечебник)

Най-скъпото за човека е здравето, което в голяма степен зависи от начина му на живот и връзките му с околната среда. Много от нас, търсейки нови „престижни“ химически лекарства, забравят за старинната народна медицина, която в продължение на хилядолетия е изцелявала човека от недъзи и травми. Именно тези старинни рецепти предлага на читателя настоящият лечебник. Всяка от тях, събрана от забележителния руски лекар Куреннов, съдържа вековния лечебен опит на славянските народи.

В лечебника са подбрани най-ефикасните и достъпни средства за всеки, изпаднал в беда. Книгата е полезна и за лекаря, и за страдащия от едно или друго заболяване.

Потърсете вашата болест в съдържанието.

Издание:

100 болести — 100 рецепти

Превод: Наталия Стоянова

Художник: Петър Рашков

Технически редактор: Олга Александрова

Редактор: Лъчезар Георгиев

Българска. Първо издание

Излязла от печат декември 1991 г. Формат 84/108/32

Печатни коли 4,50. Цена 6,00 лева. Тираж 50000

Съставители: О. Дейниненко, Л. Онищенко

Издание на списание „Глобус“, 1991

ДФ „Димитър Благоев — 2“ — София

София, 1991