Американският писател Ъруин Шоу (1913—1985) е познат на българските читатели със своите романи „Младите лъвове“ (1948), „Богат, беден“ (1971), „Вечери във Византия“ (1973). „Хляб по водите“ (1981) е предпоследното произведение на Шоу, което критиците нареждат сред най-добрите му творби. Външната занимателност тук е значително по-сдържана, отколкото а по-ранните романи на писателя, затова пък драматизмът на повествованието и психологическата дълбочина, постигната при разработването на характерите, възвисяват с респектиращо майсторство темата за аморалността и разрушителната сила на големия бизнес до вълнуваща художествена присъда над социалните взаимоотношения в американското общество. Тежките нравствени изпитания, през които преминават героите, не извеждат към светлия хоризонт на един живот, изпълнен с достойнство и удовлетворение от съграденото, а към мрачните въртопи на безнадеждността и примирението. Библейският епиграф „Пущай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го намериш“ определя от самото начало суровата тоналност на произведението, добиваща във финала трагичната значимост на обречеността.

5,3 Хляб по водите
Bread Upon The Waters,

Издание:

Ъруин Шоу. Хляб по водите

ДИ „Народна култура“, София, 1987

Редактор: Мария Донева

Коректори: Кристина Илиева, Грета Петрова