4 Аз бях вундеркинд
My Childhood and Youth,

Издание:

Норберт Винер. Аз бях вундеркинд

Външен редактор: Рада Шарланджиева

Редактор на издателството: Донка Русева

Художник: Стела Керемидчиева

Художествен редактор: Тоня Горанова

Технически редактор: Маргарита Воденичарова

Коректор: Елена Иванова

„Народна младеж“ — издателство на ПК на ДКМС, София, 1981

ДП „Васил Александров“ — Враца