Издание:

Петя Божилова. Жега в Мадрид

Редактор: Мария Владимирова

Художник: Красимир Михов

Коректор: Венета Василева

ISBN 978-954-380-053-7

Издателство „Българска книжница“, София, 2007

На първа корица скулптурата „Свобода на Духа“ от Иван Христов.