Ледена планета…

Компютърен заговор…

Вампири и вълшебници…

Берсеркери и японски гравюри…

… и Роджър Зелазни за научната фантастика и фентъзи.

Издание:

Роджър Зелазни. Мраз и огън

Американска. Първо издание

Библиотечно оформление: Софка Ташчиева

Художник: Маргарита Ташчиева

Редактор: Силвия Вълкова

Коректори: Нина Иванова, Зефира Иванчева

ISBN 954–527–084–5