2,7 Убийства в библиотеката
Miss Zukas and the Library Murders,

Издание:

Джо Дереске. Убийства в библиотеката

ИК „Камея“, ИК „Орфия“ София, 1995

Редактор: Весела Петрова

Оформление на корицата: Иван Крумов

ISBN 954–444–28–7