Може би за пръв път един човек е поставен във времето си — време толкова сурово, толкова жестоко, че рядко фантазията на авторите се е оказвала достатъчна да го отрази. Западът — това е безмилостна природа, гибелни мисии и титанични цели.

Те формират човека Ласитър.

 

Джоузефин Кейн лежеше почти в безсъзнание в ръцете на Похитителя на жени.

Мак О’Лери насочи револвера си към гърдите на Ласитър.

— Отдръпни се! — каза той. — Освободи пътя или ще те застрелям като бесен койот!

Ласитър изпита съчувствие към жената, която се намираше в лапите на Мак О’Лери. Въпреки, че дулото на револвер с голям калибър беше насочено към гърдите му, не чувстваше страх. Бе обзет единствено от страшен гняв към Похитителя…

Издание:

Джек Слейд. Ласитър спира Похитителя на жени

„Калпазанов“, Габрово, 1993

Редактор: Андрей Илиев

Коректор: Мая Арсенова

Технически редактор: Стефка Димитрова

ISBN 954–8070–77–4

 

Jack Slade. Lassiter stellt den Frauenjäger

Singer Media Corporation USA, c/o Quelle Presse — Freiburg