Конникът язди под луната през виолетовите поля. Когато, изморен, стига стария хан, вътре вижда момиче, красиво като богиня. Лизи Тайнсдейл обаче е твърде земна — макар и дъщеря на известен разбойник, загинал заради любимата си, тя се задоволява просто да стопанисва наследената странноприемница, без да се захласва по младите мъже. Но когато тайнственият непознат я спасява от „червените куртки“, а после я целува, тя разбира, че една жена може да се изправи и срещу самата смърт заради мъжа на мечтите си.

4,5 Дъщерята на разбойника
The Highwayman’s Daughter,

Издание:

Ан Ейвъри. Дъщерята на разбойника

Редактор: Правда Панова

Коректор: Румяна Маринова

ИК „Ирис“, 2000