5,2 Ева
Eve,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Ева

„Зебра 2001“, София 1993

Стилова редакция: София Бранц

Коректор: Красимира Петрова