Морт е обикновено, дългуресто момче, което става чирак на Смърт, но се оказва, че съвсем не става за новите си задължения да извежда душите от този свят.

Когато въпросът опира до красивата Принцеса Кели (която трябва да бъде убита) Морт изпортва цялата работа.

5,5 Морт
Mort,

Издание:

Тери Пратчет. Морт

ИК „Вузев“, 1995

Редактор: Владимир Зарков

ISBN 954–422–038–0