4,9 Утринта на маймуната
The Morning of the Monkey,

4,9 Нощта на тигъра
The Night of the Tiger,

Издание:

Робърт ван Хюлик. Маймуната и тигърът

Редактор: Красимир Мирчев

Коректор: Юлия Шопова

Технически редактор: Стефка Иванова

Оформление на корицата: Виктор Паунов

ИК „Труд“, 1996