Джон Ъпдайк (роден в 1932 година) е един от най-известните представители на съвременната литература на САЩ, чиито романи „Заеко, бягай“, „Кентавърът“ и „Ожени се за мен“ са преведени и на български език. Признат майстор на големия епически вид, Ъпдайк обаче бележи художествени постижения с не по-малка стойност и в жанра на разказа, в който създава истински шедьоври. Предлаганият сборник го представя откъм най-добрите му страни на разказвач и на проникновен хроникьор-разобличител на американското общество.

4,8 Гости от Филаделфия
Friends from Philadelphia,

5 „Туй наше вечно «Утре» «Утре»…“
Tomorrow and Tomorrow and So Forth,

0 Свирукането на момчето
The Kid’s Whistling,

4,5 Сняг вали над Гринич Вилидж
Snowing in Greenwich Village,

4,8 Алигаторите
The Alligators,

4,5 Упоритостта на желанието
The Persistence of Desire,

4 Отлитаме
Flight,

5 „Не ще узнаеш, скъпи, колко те обичам“
You’ll Never Know, Dear, How Much I Love You,

4 „А. & П.“
A & P,

4 Жената на лекаря
The Doctor’s Wife,

5 Кръводаряване
Giving Blood,

6 Листа
Leaves,

4,5 Погледът
The Stare,

0 Спасяването
The Rescue,

5 Мракът
The Dark,

0 Семейната ливада
The Family Meadow,

5 Отшелникът
The Hermit,

6 Семеен живот в Америка
Domestic Life In America,

4 В очакване
Waiting Up,

5 Раздяла
Separating,

5,3 Задачи
Problems,

Издание:

Джон Ъпдайк. Задачи

Народна култура, София, 1985

Редакционна колегия: Йордан Радичков, Жени Божилова, Димитър Коруджиев, Росен Босев

Водещ редактор: Светлана Каролева

Съставителство: Жечка Георгиева

Библиотечно оформление: Николай Пекарев