Уилям дьо Слов случайно се оказва в ролята на главен редактор, и то на първия вестник в Света на Диска. И вече е принуден да се бори с опасности, типични за всекидневието на журналиста. Разни хора жадуват смъртта му; погажда се с разкаял се вампир, който изпитва самоубийствено влечение към снимането със светкавица; после и други хора решават да се разправят с него. Отгоре на всичко един досадник все настоява във вестника да се появяват неговите смешно оформени зеленчуци. Уилям само иска да се докопа до истината. Уви, всички останали искат да се докопат до Уилям. А той още не е издал дори третия брой на вестника…

5,3 Истината
The Truth,

Издание:

ИК „Вузев“ — „Архонт — В“, 2001

Редактор: Весела Петрова

Художник на корицата: Джош Кирби

ISBN 954–422–069–0