Артюр Рембо
Поезия

(в превод на Кирил Кадийски)

Стихотворения

5,3 Офелия
Ophélie,

6 Балът на обесените
Le bal des pendus,

4,8 Наказанието на Тартюф
Le châtiment de Tartufe,

4 О, вие, паднали…
Morts de Quatre-vingt-douze…,

5,2 Първата вечер
Première soirée,

6 При музиката
A la musique,

3 Венера Анадиомена
Vénus Anadyomène,

6 Прехласнатите
Les effarés,

6 Роман
Roman,

5 Злото
Le mal,

4 Яростта на цезаря
Rages des Césars,

5,7 Сън за зимата
Rêvé pour l’hiver,

6 Спящият в дола
Le dormeur du val,

5 Хитрушата
La maline,

4,5 Блестящата победа в Саарбрюкен,
L’éclatante victoire de Sarrebrück,

5,5 Скринът
Le buffet,

0 Седящите
Les assis,

5 Глава на фавън
Tête de faune,

0 Митничарите
Les douaniers,

4 Търсачките на въшки
Les chercheuses de poux,

4 Вечерна молитва
Oraison du soir,

3 Прикляквания
Accroupissements,

5 Бедните в църквата
Les pauvres à l’église,

0 Парижка оргия
L’orgie parisienne ou Paris se repeuple,

0 Ръцете на Жан-Мари
Les mains de Jeanne-Marie,

3 Гласните
Voyelles,

6 Пияният кораб
Le Bateau ivre,

5 Гарваните
Les corbeaux,

4,5 Сълза
Larme,

4 О, замъци…
O saisons, ô châteaux…,

4 Какво са за нас…
Qu’est-ce pour nous…,

5,8 Един сезон в ада
Une saison en enfer,

4,3 Озарения
Les Illuminations,

Издание:

Артюр Рембо. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски

Редактори на първото издание: Силвия Вагенщайн и Иван Теофилов

Художествено оформление: Иван Димитров

Коректор: Мария Меранзова

ИК „Нов Златорог“

ISBN 954-492-031-5

 

Рисунките на обложката са от Пол Верлен и Пабло Пикасо.