Джани Родари
Граматика на фантазията

(Увод в изкуството да измисляме истории)

Същността на беседата е разговорът, при който детето е освободено от претенцията да отговаря вярно и е свободно да създава хипотези, които често граничат с фантазията. Търсейки аргументи за тях, то попада в игрова ситуация — най-типичната за възрастта му. В своята „Граматика на фантазията“ Джани Родари много точно определя това взаимодействие: „Възрастният играе «с него» и «заради него», играе, за да стимулира неговата способност да изобретява, за да го въоръжи с нови похвати, които ще употреби, когато играе самичко. Въобще играе, за да го научи да играе. И докато играят разговарят…“

5,8 Граматика на фантазията
La Grammatica della Fantasia,

Издание:

Джани Родари. Граматика на фантазията

Наука и изкуство, София, 1986