Медисън Рандолф е адвокат в Бостън, но брат му е обвинен в убийство и той е принуден да се върне в семейното ранчо, което е напуснал преди много години. Високообразованият мъж не може да свикне с тежката работа, дивата пустош и особено с Фърн — опърничавата девойка, която е решила да застреля цялото му семейство.

Тя иска на всяка цена да види убиеца на братовчед си наказан за престъплението си. Но когато Фърн за първи път вижда Медисън, в сърцето й се събужда желание. Докато хората от селото се готвят за съдебния процес на века, Фърн се подготвя за една битка на двата пола, при която ще има двама победители.

Очакват ви еротика и приключения!

5 Фърн
Fern,

Издание:

Издателство „Торнадо“, Габрово

Редактор Мая Арсенова

Коректор Велина Парахулева

Техн. редактор Никола Калпазанов

Оформление на корицата PolyPress — Габрово

ISBN 954-19-0006-2