Някъде в Югозападната пустиня в мястото, наречено „Къщата на черепите“, древно братство съхранява тайнствен ритуал. Писано е, че който дойде там с често сърце, ще получи вечен живот.

Четирима колежани тръгват на поклонение. Ели, интелектуалецът; Нед, поетът; Оливър, атлетът от Средния запад; Тимъти, глезеното богаташко момче. Но безсмъртието има страшна цена. Двама ще живеят вечно само ако другите двама умрат.

Издание:

Робърт Силвърбърг. Книгата на черепите

Американска, първо издание

ИК „Бард“, София, 2008

ISBN: 978-954-585-876-5

Редактор Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Формат 84/108/32. Печатни коли 17