Седем години са минали откакто заподозреният в убийството на мащехата си Янси е напуснал бащиния си дом. Сега той се връща, за да потърси наследството си. Оказва се обаче, че бащините му земи са в ръцете на Сара — момичето, с което е израснал, но което сега заварва като вдовица на баща си. Тя е опасен съперник, който трябва да бъде победен. И най-сигурният начин за това е бракът по сметка. Но скоро Янси открива, че любовта му към Сара е по-важна от подозренията, от наследството, дори от собствения му живот…

Издание:

ИК „Ирис“