По шосе №50, пресичащо пустинята Невада, пътуват хора, повечето от които никога няма да достигнат крайната си цел. Защото пътят ги води в градчето Отчаяние, където вилнее зъл дух, освободен след взривяването на стара мина.

Издание:

Плеяда, 1999

ISBN 954-409-171–8

Преводач: Борис Тодоров, 1999

Дизайн на корицата: Димитър Стоянов — ДИМО, 1999

Редактор Мирослава Стамболджиева

Коректор Любомира Якимова