„Ние сме плъхове в пределите на обществото. Ние живеем независимо от неговите закони. Независимо от неговите правила. В обществото има толкова повече плъхове, колкото по-меки са законите му. Сега цялото общество е железобетон и неръждаема стомана. Все по-малко остават процепи и дупки, и плъхът трябва да бъде особено хитър, за да ги открие. В такава обкръжаваща среда нормално явление става стоманеният плъх.“

5,1 Стоманеният плъх
The Stainless Steel Rat,

Издание:

„Евразия“, 1992

Поредица „Американска фантастика“ №7