5,8 Желязната пета
The Iron Heel,

Издание:

Профиздат, 1970

Превод от английски: Сидер Флорин