5,2 Осемте удара на часовника
Les Huit Coups de l'horloge,

Издание:

Морис Льоблан

Осемте удара на часовника

Второ издание

 

Редактор: Вяра Канджева

Технически редактор: Хари Пушков

Художник: Димо Кенов

Формат: 84/108/32. 192 с. 20 см. Цена: 14,95 лв.

Издателска къща „Борина“, София, 1992

Печат ДФ „Балкан-прес“

ISBN 954-500-021-X

с/о Jusautor, Sofia

 

Първо издание: 1938 със загл. Часът е осем на изд. Книга в Библ. Приключенията на Арсен Люпен; Сер. I, кн. 5.