3,8 Защото ме обичаш…
Parce que tu m’aimes...,

Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

Второ издание

Редактор Капка Пеева

Художник Симеон Кръстев

Технически редактор Олга Александрова

Коректор Лиляна Иванова

Дадена за набор юли 1991 г. Излязла от печат септември 1991 г.

Цена 9.91 лв.

Издателска къща ПЕТЕКС — СОФИЯ, 1991

ДФ „АБАГАР“ — Велико Търново