5 Избор на богове
Choice of Gods,

Издание:

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корицата, 1998

© ИК „Бард“ ООД, 1998