Багоас — млад персийски евнух, прочут с красотата си, става любимец на Дарий. След битката при Галгамела и убийството на Владетеля, Багоас попада в лагера на Александър Македонски и става неговото „персийско момче“…

Походът на Александър — това е път, осеян с победи и поражения, героизъм и коварство… И една голяма любов…

Издание:

Mary Renault The Persian Boy

Copyright Mary Renault All rights reserved

First published by Longman 1972

Published in Penguin Books 1974

Reprinted 1976 (twice), 1978, 1980, 1981

Мери Рено

Персийското момче

Преводач Венцислав Войков

Издава „Константин книги“ 1993

Всички права запазени

ISBN 954-8477-01-7