Зигмунд Фройд
Неврозите

(Произход и лекуване)

5,6 Неврозите
Complete Psychological Works

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Зигмунд Фройд НЕВРОЗИТЕ

Произход и Лекуване

австрийска, първо издание

съставителство Евразия

превод Елиана 22

научна редакция д. ф. н. П. И. Градинаров

редактор Елиана Владимирова

коректор Пламен Възланов

компютърен дизайн Александър Мандалов

гарнитура Times

Печат ДФ „Полиграфия“ 50 лв.

 

Eurasia Acidemic Publishers

Зигмунд Фройд. Неврозите: Произход и лекуване. София:

Евразия, 1993, 352 с. — детска психология — психоанализа — психиатрия

 

Sigmund Freud. Gesammelfe Werke. Chronologisch geordnet (unter Mitw. von MArie Bonaparte, Prinzessin Georg von Griechenland). Hrsfe. von Anna Freud (etc ) London: Imago Publ.; Frankfurt a/M: Fischer.